Anderstaligen:

– Bibliotheek: Bibliotheek De bibliotheek helpt u Nederlands leren!

BplusC , Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur, beschikt op de locaties Nieuwstraat Leiden en Leiderdorp over een Taalhoek. Deze afdeling is bedoeld voor mensen die een inburgeringscursus volgen en/of Nederlands willen leren.

 

BibliotheekWat is er in de Taalhoek te vinden?

 

Taalcursussen voor beginners en gevorderden;

Makkelijk Lezen-boeken;

(Beeld)woordenboeken;

Informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen met afbeeldingen in eenvoudige tekst;

Informatieve boeken over de Nederlandse samenleving;

Luisterboeken;

Meeleesboeken uit de reeks Leeskaravaan (boek + daisyrom);

Computer met sites en programma’s over de Nederlandse taal en samenleving.

In de bibliotheek locatie Nieuwstraat staat een Pressdisplay. Dat is een computer waarop dagelijks meer dan duizend kranten fulltext in 39 talen beschikbaar zijn. Op de computers van Leespuntplus is een aantal sites en programma’s gratis beschikbaar.

Thuis en in de bibliotheek te gebruiken:

www.oefenen.nl    programma over taal, werk, onderwijs enz.

www.nt2taalmenu.nl    oefeningen om Nederlands te leren

www.entoen.nu   Canon van de Nederlandse geschiedenis Tekst ook in het Engels, Duits, Turks, Arabisch en Indonesisch

www.educatie.kennisnet.nl/internetwijzernt   Pagina met links naar educatieve databanken en lesmaterialen

www.jekanmewat.nl   15 modules NT2 voor beginners

www.dutchgrammar.org   Nederlandse grammatica in meerdere talen

www.taalklas.nl   Taalprogramma voor televisie en computer

 

Taalcafé

Regelmatig wordt er in de bibliotheek een Taalcafé georganiseerd, voor taalvrijwilligers en hun taalmaatjes. Elke donderdag van 2-5 uur op de Nieuwstraat 4 in Leiden. Dit is net als het Trefpunt een gratis mogelijkheid om Nederlands te spreken.

 

Inburgeren

Gilde SamenSpraak Leiden e.o. geeft geen inburgeringscursussen.

 

Hieronder vindt u links naar een aantal sites met informatie over inburgeren:

Waarom inburgeren?

Op deze website vindt u informatie over inburgeren in Nederland. U kunt lezen wie moet inburgeren en hoe dat kan.   www.inburgeren.nl

Inburgeren in Nederland

Een immigrant die langdurig in Nederland wil wonen is ingeburgerd als hij of zij Nederlands spreekt en de Nederlandse normen en waarden kent. De overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren.

http://www.rijksoverheid.nl/themas/immigratie-integratie-en-inburgering

De eerste stappen voor het inburgeren heeft u al gezet in het buitenland. Misschien kunt u anderen nog adviseren:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/inburgeren in het buitenland

www.naarnederland.nl

www.ind.nl

Inburgeren in Leiden

Wat u moet doen om om in te burgeren in Leiden vindt u op deze website:

http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/inburgering-nieuw-en-oudkomers/

Het begint met taal

Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal. De taal van de zorg, van ons onderwijs, de taal van de toekomst van onze kinderen. Daarom willen we dat iedereen die in Nederland woont Nederlands leert.

www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/

www.inburgeren.eigenstart.nl/

www.nt2taalmenu.nl

www.stationnederlands.nl

www.oefenen.nl

www.nt2.kennisnet.nl/oefenen/nederlands

www.2bdutch.nl

Het DUO is een organisatie die veel weet over de inburgeringsexamens  

Meer informatie over examens

(met proefexamens en een filmpje)  http://www.inburgeren.nl

Staatsexamen Nt2: www.hetcvte.nl/item/staatsexamen_nt2

Taalniveau volgens Europees Referentie Kader Talen (ERK) www.erknederlands.nl